Prins Bernhard Cultuurfonds

Uitgever: Prins Bernhardfonds en Anjerfondsen
Vormgeving: Brink & De Hoop

Informatie magazine voor donateurs aan het Prins Berhardfonds. Een cultuurfonds dat een breed terrein bestrijkt: wetenschap, monumentenzorg, culturele vorming, letterkunde, beeldende kunst, natuurbehoud en podiumkunsten.