Het Parool magazine “Mode”

Uitgever: Frits Campagne
Vormgeving: Henk Brink, Rens de Hoop

De glossy magazines Het Parool Mode, Wonen en Feest verschenen 5x per jaar als bijlage bij Het Parool. De vormgeving werd geheel in de studio van Brink & De Hoop gedaan.