De Witte

Uitgave: Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
Vormgeving: Brink & De Hoop

Kwartaal magazine over het sociëteitsleven in “De Witte”. In verband met de privacy van de leden wordt het binnenwerk beperkt afgebeeld.

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte (‘De Witte’), opgericht in 1782, is een besloten vereniging die al ruim twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven inneemt. ‘De Witte’ is gehuisvest in een monumentaal pand aan het Plein naast het beroemde Mauritshuis en het Binnenhof.

De leden zijn op tal van fronten actief via tafels, (sport)clubs en commissies, waarbij verschillende soorten bijeenkomsten worden georganiseerd; van lezingen, borrels en diners tot sportactiviteiten en uitstapjes naar het buitenland. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende sociëteitsevenementen.